Kevään kurssikalenteri

27.12.2021

Kevätkauden kurssikalenteri julkaistu – monipuolinen koulutuskattaus, entistä useampia kurssipaikkoja

Eläkeläiset ry:n kevätkauden 2022 kurssikalenteri tarjoaa jälleen laajan kattauksen koulutusta.

Neljän miehen rytmimusiikkikokoonpano soittamassa treenikämpällä, rumpali, kolme kitaristi-laulajaa.
Rytmimusiikin kurssi kokoontui marraskuussa Espoon Matinkylässä. Jatkoa seuraa maaliskuussa Kauniaisissa. Lue lisää kevätkauden kurssikalenterista.

Kurssitarjonnassa ei ole isompia muutoksia, mutta kurssit pidetään entistä useammassa paikassa. Valtakunnalliset kurssit on tarkoitettu kaikille yhdistyksillemme. Niiden lisäksi järjestämme alueellisia kursseja.

Pidämme tavalliseen tapaan järjestölliset peruskurssit ja viestintäkurssin. Nämä kurssit järjestetään Kuopiossa sijaitsevassa kylpylähotelli Rauhalahdessa. Myöhemmin keväällä on tarjolla tanssillista liikuntaa sekä ohjelmatoimintaa ja ilmaisutaitoa. Nämä kurssit pidetään Varkaudessa, Lomakeskus Kuntorannassa. 

Yhden valtakunnallisen musiikkikurssin sijasta on suunniteltu kaksi lyhyttä alueellista kurssia, joista toinen pidetään Pohjois-Suomessa ja toinen pääkaupunkiseudulla. Pohjoiseen suunniteltu kurssi keskittyy kuoromusiikkiin ja eteläinen kurssi suuntautuu enemmän rytmimusiikkiin. Muitakin alueellisia kursseja, kuten esimerkiksi liikuntakursseja on tarkoitus järjestää.

Normaalimpaan kurssirytmiin

Totuttu kurssijärjestyksemme meni sekaisin koronakurimuksen vuoksi. Viime keväänä emme päässeet järjestämään kursseja lainkaan. Tavallisesti kevätkaudella pidettävät järjestölliset peruskurssit siirtyivät syksyyn. Jatkokurssit ja ikääntymispolitiikan opintopäivät jäivät kokonaan pitämättä. Nyt toiveena on, että pääsemme toteuttamaan peruskurssit ensi vuoden kevätkaudella tavalliseen tapaan. Syyskaudella on tarkoitus tarjota järjestötoiminnan jatkokursseja ja koulutusta vanhusneuvostojen jäsenille.

Kurssipaikkojen valinta

Eläkeläiset ry kilpailutti kurssiensa pitopaikat ensi vuodeksi. Seitsemästä tarjouksesta valikoitui kolme parasta: Lomakeskus Kuntoranta, Varkaus, Spa Hotel Rauhalahti, Kuopio sekä Urheiluopisto Varala, Tampere. Valintaperusteina oli majoitus- ja kurssitilojen hinta, esteettömyys ja kurssipaikan saavutettavuus julkisilla kulkuneuvoilla. Edellä mainitut kohteet valittiin erityisesti valtakunnallisten kurssien järjestämistä varten. Alueellisia kursseja järjestämme soveltuvin osin muuallakin.

Kuntoranta osoittautui edullisimmaksi majoitushinnoiltaan, Rauhalahdella ja Varalalla puolestaan on hyvä sijainti ajatellen esimerkiksi suoria junayhteyksiä. Eroja löytyi  esteettömyydessä, saatavuudessa sekä tilojen toimivuudessa. Järjestön luovuttua Kuntorannan omistuksesta on kokeiltava erilaisia kurssipaikkoja ja yritettävä löytää jäsenistöämme ja kurssitoimintaamme parhaiten palvelevat vaihtoehdot.

Edustajakokouksesta saatu kurssipalaute

Kurssitoimintamme kehittämiseksi teimme kyselyn syyskuussa pidetyn edustajakokouksemme osallistujille. Kyselytuloksesta ei valitettavasti tullut kovin edustava. Kokouksessa hyväksytty strategia ja tehdyt henkilövalinnat veivät ilmeisesti osallistujien huomion niin, että vain puolet osallistujista ehti vastata koulutuskyselyyn. Olemme joka tapauksessa poimineet joitakin asioita saamastamme palautteesta.

Kurssit palvelevat hyvin tai kohtuullisesti

Kysyimme, miten järjestämämme kurssit palvelevat yhdistystoimintaa ja miten ne ovat avuksi kursseille osallistuvien aktiivijäsenillemme. Melkein kaikkien mielestä kurssit palvelevat joko hyvin tai kohtuullisesti; vain kaksi vastaajaa arvioi vasteen huonoksi.

Saadun palautteen perusteella kurssitoiminnassa näyttää olevan paljon parannettavaa. Vastanneista alle puolet katsoi kurssien hyödyttävän yhdistyksiä tai kursseille osallistuneita aktiivitoimijoita hyvin. Yli puolet arvioi kursseista saadun hyödyn vain kohtuulliseksi.

Kysyimme, mitä mieltä vastaajat ovat kurssisisällöistä: järjestöllinen oppiminen, yhteiskunnallinen oppiminen tai harrastustoiminnan kurssit. Osoittautui, että vastaajat pitivät näitä kaikkia tärkeinä; eri aihealueiden välillä oli paljon hajontaa.

Kummitoiminta saa kannatusta

Kysyimme, miten alueellisia kursseja kannattaisi järjestää. Uusi teemamme kummitoiminta sai kannatusta neljännekseltä vastaajista. Kummitoiminta on järjestömme suosima uusi toimintamuoto, jossa isot ja vahvat yhdistykset tukevat vähäväkisempiä. Kursseja voi järjestää niin, että vahvempi yhdistys toimii kummina ja tarjoaa osallistumismahdollisuuden toiselle yhdistykselle. Olemme tarjonneet kummitoimintaa myös toimintatonniavustuksen käyttötavaksi.

Enemmistö, yli 74 % vastaajista, kannatti vaihtoehtoa, jossa yhdistys tai aluejärjestö toteuttaa kurssin yhdessä Eläkeläiset ry:n kanssa. Myös aluejärjestöjen toteuttamat kurssit saivat kannatusta.

Verkkokurssit

Kysyimme, miten verkko-opetusta kannattaa käyttää järjestömme kurssitoiminnassa. Lähes 60 % vastaajista kannatti vaihtoehtoa, jonka mukaan lähiopetuskursseja voidaan täydentää osittaisella verkko-opetuksella. Yli 40 % vastaajista oli sitä mieltä, että jotkin kurssit toimivat vain lähikursseina.

Kasvokkaista vuorovaikutusta pidettiin tärkeänä. Muutama vastaaja katsoi, että verkkokurssit voivat olla vaihtoehto lähikursseille tai että lähiopetuksen voi korvata kokonaan verkkokoulutuksella. Vain pari vastaajaa oli sitä mieltä, ettei verkko-opetusta tarvita ollenkaan. Kyselyvastauksissa todettiin, että yhdistykset kaipaavat perusteellista koulutusta verkkoympäristön hyödyntämiseksi.

Pönötysvaje?

Kuluneen syksyn kurssikalenterissa oli melko kattava valikoima verkkokursseja. Mukana oli yhdistysten tarpeita ajatellen etäyhteysohjelmien käytön perusteita sekä jatko-opintoja, ideointia yhdistysten kerho-ohjelmien täydentämiseksi verkkoympäristössä sekä vertaistukea digiopastajille. Yksikään näistä kursseista ei toteutunut osallistujien puutteen vuoksi, mikä harmitti koulutuksen suunnittelijoita ja tehtäväänsä valmistautuneita vetäjiä.

Kevätkaudella verkkokursseja toteutettiin useampikin. Aprikoimme syitä verkkokurssien vetovoiman vähenemiseen syyskaudella: eivätkö ihmiset enää jaksa roikkua ruudun ääressä, kun ihan oikeastikin pääsee tapaamaan toisiansa koronan jälkeen; ajattelevatko yhdistysihmiset, että verkkoympäristö on tullut tarpeettomaksi. Vaikka emme tiedä vastausta, pidämme hyvänä, että yhdistystoimijoilla on vaihtoehtoja. Siksi tarjoamme verkkokoulutusta jatkossakin lähiopetusta täydentämään.

Verkkoviestintä on tullut osaksi vuorovaikutustamme. Kotimaisten kielten keskus Kotus on hyväksynyt Kielitoimiston sanakirjaan uudissanan etäkokous. Sanakirjaan oli ehdolla myös pönötysvaje. Sana viittaa ihmisten vuorovaikutukselliseen esiintymistarpeeseen, joka ei riittävästi toteudu ruudun välityksellä etäkokouksissa. Pönötysvaje ei ole toistaiseksi päässyt sanakirjaan, mutta yritämme torjua sitä järjestämällä sekä lähi- että verkkokursseja jäsenillemme.

TIINA RAJALA
Eläkeläiset ry:n koulutussuunnittelija

 

Kevään 2022 kurssikalenteri

Valtakunnalliset kurssit

Järjestöviestinnän kurssi 22.-25.2. (3 vrk) Spa Hotel Rauhalahti
Kurssi on tarkoitettu yhdistysten tiedottajille sekä kaikille, jotka tarvitsevat
viestintätaitoja toiminnassaan. Tiedottamisen perusasioiden lisäksi aiheina ovat
sähköinen tiedonvälitys ja media. Kouluttaja: Tuomas Talvila.
Kurssin hinta: 245 € (puolihoito)/ 290 € (täysihoito). Ilmoittautuminen 1.2.
mennessä.

Yhdistystoiminnan peruskurssi 1.-4.3. (3 vrk) Spa Hotel Rauhalahti
Kurssi on tarkoitettu uusille puheenjohtajille, sihteereille sekä kaikille
johtokunnan jäsenille. Kurssisiltö: yhdistystoiminnan perustaidot ja tiedot:
muun muassa toimihenkilöiden tehtävät ja yhdistyslaki, järjestön tehtävät ja
toimintasuunnitelma. Kouluttajat: Anna Autio ja Tiina Rajala.
Kurssin hinta: 245 € (puolihoito)/ 290 € (täysihoito). Ilmoittautuminen 7.2.
mennessä.

Yhdistystalouden peruskurssi 1.-4.3. (3 vrk) Spa Hotel Rauhalahti
Kurssi on tarkoitettu uusille taloudenhoitajille ja toiminnantarkastajille.
Yhdistyksen taloudenhoidon perustaidot ja tiedot: muun muassa
taloudenhoitajan tehtävät yhdistyksessä, kirjanpidon perusteet, sähköisen
kirjanpidon ohjelma Holli, talouden suunnittelu ja toiminnantarkastus. Yhteinen
osuus yhdistystoiminnan kurssin kanssa. Kouluttajat: Heli Grönroos ja Kaisu
Rämet. Kurssin hinta: 245 € (puolihoito)/ 290 € (täysihoito). Ilmoittautuminen
7.2. mennessä.

Näyttämöilmaisun ja ohjelmakurssi 29.3.-1.4. (3 vrk) Lomakeskus Kuntoranta
Esiintymistaitoa kaikille, ohjelmaideoita kerhoihin ja juhliin. Kouluttaja: Annikka
Kaistinen. Kurssin hinta: 200 € (puolihoito)/ 230 € (täysihoito).
Ilmoittautuminen 7.3. mennessä.

Tanssillista liikuntaa 29.3.-1.4. (3 vrk) Lomakeskus Kuntoranta
Kurssi on tarkoitettu liikuntaryhmien ohjaajille. Kurssilla opetellaan hauska
tanssillinen ohjelma esitettäväksi syksyn Kulje kanssain -risteilyllä. Ohjelmaan
kuuluu lisäksi luonto- ja ulkoliikunnan aiheita. Kouluttajat: Eva Rönkkö ja
Hannele Pitkä-Liukkonen. Kurssin hinta: 200 € (puolihoito)/ 230 € (täysihoito).
Ilmoittautuminen 7.3. mennessä.

Alueelliset kurssit

Tanssikurssi 7.-9.1.2022 (3 päivää) Oulu, Pateniemen Honkapirtti
Kurssi on tarkoitettu sekä ohjaajille että kaikille tanssijoille. Kurssilla opetellaan
ikäihmisille sopivaa SenioRivitanssia. Kouluttaja: Kirsi-Marja Vinberg. Kurssin
hinta: 45 €. Ilmoittautuminen 17.12. 2021 mennessä

Rytmimusiikin kurssi ”Uutta ja vanhaa” 26.-27.3. Kauniainen, Työväen
Akatemia
Ilmoitamme tarkemmat tiedot myöhemmin.

Kuorokurssi ”Laula kanssain” Oulu/Rovaniemi
Ilmoitamme tarkemmat tiedot myöhemmin.

Kurssihinnat ja kurssituki
Ilmoitamme kurssihinnat myöhemmin. Vähävaraiset yhdistykset voivat hakea normaalihintaisille kursseille kurssitukea, joka kattaa puolet yhden kurssilaisen kurssimaksusta. Kurssitukea haetaan vapaamuotoisesti kurssille ilmoittautumisen yhteydessä – tukea ei siis voida myöntää jälkikäteen. Tukihakemus tulee merkitä selkeästi hakemuskaavakkeeseen tai sähköposti-ilmoitukseen. Asiasta voi tiedustella koulutussuunnittelija Tiina Rajalalta, puh. 040 582 4319.

Kursseille ilmoittautuminen
Kursseille voi ilmoittautua sähköisellä lomakkeella joka löytyy tästä linkistä

Ilmoittautua voi myös sähköpostitse Eläkeläiset ry:n toimistoassistentti Jukka Mustakalliolle: jukka.mustakallio@elakelaiset.fi

Ilmoittautua voi myös postitse  kurssi-ilmoittautumislomaketta käyttäen määräaikaan mennessä osoitteeseen Eläkeläiset ry, Jukka Mustakallio, Mechelininkatu 20 A,  00100 Helsinki

Kurssi-ilmoittautumislomakkeita saa yhdistysten toimihenkilöiltä tai toimistosta, puhelin 020 743 3610, tai lomakkeen voi tulostaa kotisivultamme

– Ilmoittautuessa on aina ilmoitettava kurssilaisen yhteystiedot: osoite ja puhelinnumero.
– Ilmoittautumislomakkeessa on mainittava, maksaako kurssilainen itse osallistumisensa vai maksaako sen yhdistys.
– Pyydämme ilmoittamaan myös, valitseeko kurssilainen puoli- vai täysihoidon niillä kursseilla, joihin kuuluu majoitus.
– Jos kurssiosallistuminen peruutetaan myöhemmin kuin kaksi viikkoa ennen kurssia (ilman lääkärintodistusta), perimme 20 euron peruutusmaksun.

 Lisätietoja kursseista voi kysyä koulutussuunnittelija Tiina Rajalalta, puh. 040 582 4319.
Eläkeläiset ry:n kurssit järjestetään yhteistyössä KSL-opintokeskuksen kanssa.

23.09.202250-VUOTISJUHLA
09.03.2022EETU vaatii tehokkaita toimia eläkeläisköyhyyden torjumiseksi
27.12.2021Kevään kurssikalenteri
17.12.2021Eläkeläiset ry kannustaa kaikkia eläkeläisiä osallistumaan aluevaaleihin
25.09.2021Syyskauden 2021 alustava kurssikalanteri
04.02.2021Yhdistystoiminnan miniverkkokurssi 24.-25.2.
01.02.2021Ota yhteyttä - kerro mitä toivot yhdistykseltä
18.01.2021Tavoiteohjelma
18.01.2021Kunnat ikäystävällisiksi ? Eläkeläiset ry:n kuntavaalitavoitteet julkaistu
01.01.2020Eläkeläiset ry 60 vuotta

Siirry arkistoon »