Muutoksia Kelan etuuksiin vuonna 2023

30.12.2022

Sähkön hinnan nousu ja inflaatio vaikuttavat moniin Kelan tukiin vuonan 2023. Kansaneläkeindeksiin sidottuihin etuuksiin tehtiin 3,5 %:n korotus jo elokuussa. Nyt vuodenvaihteessa tukia korotetaan 4,2 %.
Yleisessä asumistuessa ja eläkkeensaajan asumistuessa otetaan huomioon aiempaa suuremmat lämmityskulut. Näin halutaan helpottaa sähkön korkean hinnan aiheuttamia taloudellisia vaikeuksia. Ensi keväänä myös väliaikainen sähkötuki auttaa pienituloisia suurissa sähkömenoissa.

Alla on poimintoja Kelan tiedotteesta, jossa kerrotaan etuuksien muutoksista vuonna 2023.
Tiedote kokonaisuudessaan löytyy Kelan sivuilta tästä linkistä

Eläkkeensaajan asumistuessa huomioon otettavat asumismenot nousevat selvästi
Eläkkeensaajan asumistukea saavilla lämmityskustannuksia hyväksytään asumismenoksi aikaisempaa enemmän. Muutos johtuu voimakkaasti kohonneesta energian hinnasta. Vuonna 2023 lämmityskustannuksia hyväksytään 2,07–2,35 e/kk neliömetriä kohden (aiemmin 1,32–1,60 e/kk/m2).
Eläkkeensaajan asumistuessa asumismenoina huomioon otettavat vesikustannukset nousevat 32,40 euroon kuukaudessa henkilöä kohden (aiemmin 30,05 e/hlö). Omakotitalon kuukausittaisia kunnossapitokustannuksia hyväksytään 47,84 e (aiemmin 44,37 e).

Eläkkeensaajan asumistuessa huomioon otettavien asumismenojen enimmäismäärät suurenevat 7,8 % kaikissa kolmessa kuntaryhmässä.

Asumismenojen enimmäismäärät kuntaryhmittäin vuonna 2023 ovat
 I kuntaryhmässä 9 287 e/v
 II kuntaryhmässä 8 541 e/v
 III kuntaryhmässä 7 493 e/v.

Kela ottaa korotukset huomioon, kun se käsittelee uusia hakemuksia tai tarkistaa jo myönnettyjä eläkkeensaajan asumistukia 1.1.2023 alkaen.
Lue lisää tiedotteesta

Väliaikainen sähkötuki auttaa pienituloisia suurissa sähkömenoissa
Koska sähkön hinta on noussut huomattavasti, sähkömenoihin on vuonna 2023 mahdollista saada apua. Ensisijainen tapa saada helpotusta menoihin on hakea sähkövähennystä Verohallinnosta. Sähkövähennykseen on oikeus, kun kotitalouden sähköenergiamenot ovat yli 2 000 euroa tammi–huhtikuun aikana ja veroja kertyy riittävästi vähennyksen tekemiseen. Jos veroja ei kerry pienien tulojen vuoksi riittävästi, Kelasta voi hakea väliaikaista sähkötukea. Sähkötuen omavastuu on 400 e/kk.
Lue lisää sähkötuesta.

Korotuksia eläkkeisiin
Vuonna 2023 täysimääräinen kansaneläke on yksin asuvalle 732,67 e/kk ja parisuhteessa elävälle 654,13 e/kk (aiemmin 703,45 e/kk ja 628,03 e/kk).

Takuueläkkeen täysi määrä ja täysimääräinen eläketuki ovat 922,42 e/kk (aiemmin 885,63 e/kk).
Myös muihin eläkkeisiin tulee 4,2 %:n indeksikorotus. Vuonna 2023 lesken alkueläke on 362,04 e/kk ja jatkoeläkkeen perusmäärä 113,40 e/kk. Lapseneläkkeen perusmäärä on 66,61 e/kk.

Eläkeläisen saama lapsikorotus alle 16-vuotiaasta huollettavasta lapsesta on 24,48 e/kk.

Rintamalisän määrä on 138,16 e/kk ja ylimääräisen rintamalisän määrä on yksin asuvalle 284,27 e/kk ja parisuhteessa elävälle 248,93 e/kk.

Jatkossa työkyvyttömyyseläkkeen ja takuueläkkeen saaja voi ansaita aikaisempaa enemmän ilman, että työkyvyttömyyseläke täytyy jättää lepäämään. Työkyvyttömyyseläkkeen ohella voi vuonna 2023 ansaita 922,42 e/kk ilman, että se vaikuttaa työkyvyttömyyseläkkeen tai takuueläkkeen maksun jatkumiseen.

Korotuksia vammaisetuuksiin
Vammaistuet suurenevat indeksitarkistusten takia 1.1.2023 alkaen
Eläkettä saavan hoitotuki
 perushoitotuki 78,72 e/kk (aiemmin 75,58 e/kk)
 korotettu hoitotuki 171,49 e/kk (aiemmin 164,65 e/kk)
 ylin hoitotuki 362,62 e/kk (aiemmin 348,16 e/kk)
 veteraanilisä 118,81 e/kk (aiemmin 114,07 e/kk)

Yksityisen sairaanhoidon Kela-korvaukset muuttuvat
1.1.2023 alkaen valtaosa yksityislääkärin määräämien tutkimusten ja hoidon kustannuksien korvauksista poistuu. Korvaus säilyy niissä yksityisen sairaanhoidon tutkimus- ja hoitotoimenpiteissä, jotka koskevat mielenterveyden tai suun hoitoa ja jotka on määrännyt psykiatrian erikoislääkäri, suu- ja leukakirurgian erikoislääkäri tai hammaslääkäri. Korvauksen saa myös psykologin tekemistä tutkimuksista.

Myös yksityislääkärin vastaanottokäynneistä voi edelleen saada Kela-korvausta. Jatkossa kaikista yleis- ja erikoislääkärien vastaanottokäynneistä saa samansuuruisen korvauksen. Korvaus on 8 euroa. Korvaus on kuitenkin suurempi, jos hoidon on antanut psykiatrian erikoislääkäri tai erikoishammaslääkäri.
Korvauksien poistuminen vaikuttaa myös asiakkaan oikeuteen saada korvausta matkasta, jonka hän tekee yksityiseen sairaanhoitoon. Kela korvaa asiakkaan matkoja yksityiseen sairaanhoitoon vain, jos siellä annettu hoito on Kela-korvattavaa.
Lue lisää tiedotteesta

Lääkekatto pysyy ennallaan
Lääkekustannusten vuosiomavastuu (lääkekatto) jäädytetään eli siihen ei tehdä kansaneläkeindeksin mukaista tarkistusta. Lääkekatto on siis vuonna 2023 saman suuruinen kuin kuluvana vuonna eli 592,16 euroa. Lääkekaton jäädytyksestä hyötyvät asiakkaat, joiden lääkekustannukset ovat suureet.

Matkakorvauksissa uusia käytäntöjä
Matkojen vuosiomavastuukortista luovutaan. Vuoden 2023 alusta alkaen Kela ei enää lähetä erillistä omavastuukorttia osoituksena vuosiomavastuun (300 e) täyttymisestä. Korttia ei enää tarvita taksimatkalla, koska taksien tilausvälityskeskukset saavat Kelasta automaattisesti tiedon, jos asiakkaalta ei tarvitse periä omavastuuta. Omavastuu yhteen suuntaan tehdyltä matkalta on 25 euroa.
Kela korvaa asiakkaiden matkoja yleensä lähimpään terveydenhuollon hoitopaikkaan. Jos asiakas kuitenkin hakeutuu hoitoon hyvinvointialueen antamalla maksusitoumuksella tai palvelusetelillä, Kela korvaa matkan sinne, mistä asiakas hankkii hoidon. Jos asiakas valitsee hoitopaikkansa terveydenhoitolain valinnanvapauden perusteella, matkoja korvataan rajoitetusti.

1.1.2023 alkaen Kela korvaa matkoja yksityiseen terveydenhuoltoon vain, jos siellä saatu hoito on Kela-korvattavaa.
Lue lisää tiedotteesta

Osa tukien koronamuutoksista jatkuu vuonna 2023
Kela jatkaa koronarokotteen ottamisesta aiheutuvien matkakustannusten korvaamista 30.6.2023 asti. Myös koronatestiin tehdystä matkasta saa korvauksen. Matkat korvataan samalla tavalla kuin muut terveydenhuollon palveluihin tehdyt matkat.
Kela-korvaus yksityisessä terveydenhuollossa tehtävästä PCR-testistä on jatkossakin 100 euroa ja antigeenitestistä 36 euroa. Korvausta voi saada 30.6.2023 asti. Muita koronatartunnan toteamiseksi tehtäviä tutkimuksia Kela ei korvaa enää 1.1.2023 alkaen.
Lisätietoa asiakkaille

Etuuksiin liittyviä euromääriä ja tulorajoja 1.1.2023 alkaen (pdf)

 

13.01.2023Aluekierros käynnistyy Pirkanmaalta ja Lapista
30.12.2022Muutoksia Kelan etuuksiin vuonna 2023
30.12.2022Työeläketurvan keskeiset muutokset vuonna 2023
25.10.2022EETUn terveiset eduskuntaryhmille: Budjetissa huomioitava ikääntynyt kansanosa ja sen tarpeet
25.10.2022Retkeilypäivien 2023 suunnittelu on alkanut
23.09.202250-VUOTISJUHLA
09.03.2022EETU vaatii tehokkaita toimia eläkeläisköyhyyden torjumiseksi
27.12.2021Kevään kurssikalenteri
17.12.2021Eläkeläiset ry kannustaa kaikkia eläkeläisiä osallistumaan aluevaaleihin
25.09.2021Syyskauden 2021 alustava kurssikalanteri

Siirry arkistoon »