Tervetuloa Muhoksen Eläkeläiset ry:n kotisivuille!

Hyvää alkanutta vuotta 2021!


Yhä useampi havahtuu hakemaan takuueläkettä

Noin 77 700 henkilöä saa vanhuuseläkettä alle 800 euroa kuukaudessa Eläketurvakeskuksen tietokannan mukaan. Pienimpiä eläkkeitä joudutaan paikkaamaan muunmuassa takuueläkkeellä ja asumistuella. Moni jättää etuuksiaan hakematta.

Teksti: UP/TIINA TENKANEN

Kelalta on haettu takuueläkettä koko ajan enemmän, kertoo suunnittelija Reeta Pösö Kelasta. Kelan laskelmien mukaan takuueläkettä voisi hakea vielä useampi. (Kuva: Pixabay)

Kela lähetti viime syksynä muistutuskirjeen niille henkilöille, jotka sen laskelmien mukaan ovat oikeutettuja takuueläkkeeseen, mutta eivät olleet sitä hakeneet. Heitä oli Kelan laskelmien mukaan noin 15 000.

Yli 65-vuotiaille maksettiin heinäkuussa asumistukea reilut 29 miljoonaa euroa. Syitä hakematta jättämiselle asiantuntijat eivät tiedä. Eläkeläisliittojen etujärjestö EETU:n puheenjohtaja Ole Norrback arvioi, että etuuden hakeminen on monelle vaikeaa.
— Kaikilla ei ole tietokonetta ja hakemuksen kieltä voi olla vaikea ymmärtää. Monille byrokratia on liian vaikeaa, vaikka tarve etuuksiin olisikin, Norrback toteaa. Hän muistuttaa, että yksinäisillä saattaa olla vaikeaa löytää luotettavaa henkilöä, jolle voisi uskoa asioidensa hoitamisen valtakirjalla.

Tasokorotus toi lisää hakijoita

Kelan yhteydenoton jälkeen takuueläkkeiden saajien määrä nousi selvästi. Kun syyskuussa 2019 takuueläkkeen saajien

määrä oli yli 103 500, vuoden loppuun mennessä takuueläkettä sai noin 6 000 henkilöä enemmän. Tämän vuoden puolella on myönnetty uusia takuueläkkeitä noin 7 300:lle.

Heinäkuussa takuueläkettä sai kaikkiaan 113 600 henkilöä.

— Hakijamäärää on voinut nostaa tämän vuoden puolella takuueläkkeeseen tehty tasokorotus, Pösö arvioi.

Tänä vuonna takuueläkkeen määrä on enimmillään 834,52 euroa kuukaudessa. Eläkkeensaaja on oikeutettu takuueläkkeeseen,jos hänen muut eläketulonsa jäävät kuukaudessa alle 834,52 euron. Tulot lasketaan senttien tarkkuudella. Vuonna 2019 keskimääräinen takuueläke oli 179 euroa kuukaudessa.

Laki takuueläkkeestä tuli voimaan 2011. Täyttä takuueläkettä voi saada, jos ei saa mitään muita eläketuloja.


Yli sata erilaista etuutta

Sosiaaliturvan kokonaisuudistuksessa tähdätään muun muassa etuuksien vaivattomampaan hakuun, toteaa johtava asiantuntija Marjukka Turunen Kelasta. Eläkeläisten etuudet, kuten takuueläke, eivät kuulu sosiaaliturvauudistukseen. Moni etuus voi kuitenkin koskea myös eläkeläisiä, esimerkiksi toimeentulotuki.

— Kelan näkökulmasta tavoitteena on sujuvampi, nopeampi ja helpompi asiakkaiden palveleminen, Turunen vahvistaa. Kelan etuuksia, edun osia tai lisiä on yli sata. Asiakas hyötyisi ettusviidakon yksinkertaistamisesta.

Turunen toteaa, että nykyjärjestelmäänkin voitaisiin tehdä muutoksia nopeasti melko pienillä lainsäädännön muutoksilla ja digitaalisuutta hyödyntämällä ilman, että asiakkaan täytyisi ymmärtää koko järjestelmää ja mitä tukia hänen pitäisi hakea.

EETU ry:n Norrback suhtautuu myönteisesti Kelan kaavailuihin palvelujen sujuvoittamiseksi. Hän toivoo, että viranomaiset voisivat yksinkertaistaa etuuksien hakua ja myöntää niitä keskitetysti yhden luukun periaatteella. Etuuksia tulisi Norrbackin mukaan myöntää automaattisesti, sillä viranomaisilla on kaikki tarvittava tieto.

— Automaatioon pitää mielestäni todella pyrkiä.

Etuuksia voitaisiin yhdistää

Sosiaaliturvauudistuksen on määrä olla valmis vuonna 2027. Uudistusta valmistelee parlamentaarinen komitea. Se tarkoittaa, että komitean jäseninä on asiantuntijoiden lisäksi kansanedustajia, joten päätökset saavat myös poliittisen hyväksynnän. Komitean puheenjohtajana toimii Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen ohjelmajohtaja, sosiaalipolitiikan tutkimusprofessori Pasi Moisio.

Kelan Marjukka Turunen on sitä mieltä, että monia asiakkaan elämää helpottavia uudistuksia voidaan tehdä jo ennen määrävuotta.

— Joitakin etuuksia voitaisiin yhdistää. Uudistukset edellyttävät Turusen mukaan joitakin lakimuutoksia esimerkiksi tiedonluovutuksesta eri viranomaisten kesken.

Norrback näkee tilanteen toisin. Hän uskoo, että tietotekniikan avulla viranomaiset pystyvät hoitamaan etuusasioita kansalaisten parhaaksi.

— Pitää muistaa, että hallinto on kansalaisten palvelija.

Muhoksen Eläkeläiset ry on vireä, monipuolisesti toimiva eläkeläisyhdistys, joka on perustettu vuonna 1972 ja jossa on noin 130 jäsentä.

Yhdistyksen tärkein tehtävä on toimia eläkeläisten ja ikääntyneiden edunvalvojana ja yhteenliittymänä sekä järjestää monipuolista virkistävää toimintaa jäsenistölleen.

Yhdistys on poliittisesti sitoutumaton ja kuuluu jäsenenä valtakunnalliseen eläkeläisjärjestöön Eläkeläiset ry:een.


Kun haluat liittyä Muhoksen Eläkeläiset ry:n jäseneksi, niin ota yhteyttä jäsensihteeriin tai taloudenhoitajaan.
Tai voit täyttää lomakkeen tästä. Jäsenmaksu on 18€ vuodessa. Jäsenmaksulla saat Eläkeläinen-lehden kuusi kertaa vuodessa, oikeuden toimia kerhoissamme, alennuksia matkoistamme sekä hotelleissa. Lisäksi muuttuvia, määräaikaisia kohdennettuja etuja.

Toiminnastamme ilmoitamme kotisivuilla ja Tervareitti-lehden seuratoimintapalstalla.

Uutiset

Ota yhteyttä - kerro mitä toivot yhdistykseltä (20.08.2019)
Kerro toiveesi, mitä haluat meidän järjestävän, millaisia matkoja, retkiä tai muita tapahtumia, joihin tahdot osallistua! Ota yhteyttä - osio on ikkuna sivujen..

27.12.2019  Eläkeläiset ry 60 vuotta - Juhlatallenteita katsottavissa
03.12.2019  Runoradio-podcast käynnistyi
11.11.2019  Kevään 2020 alustava valtakunnallinen kurssikalenteriTapahtumakalenteri

Johtokunnan kokous klo 10 (Tiistai  2.2.2021)
Kokoonnumme koronamääräysten mukaisesti, vain varsinaiset jäsenet mukaan (10 henkilöä). Ilmoita mahdollisesta esteestä, voimme kutsua varajäsen paikalle. Kahvitarjoilua..