Tervetuloa Muhoksen Eläkeläiset ry:n kotisivuille!

Kuva: Mirja Karjalainen

Muhoksen Eläkeläiset ry on vireä, monipuolisesti toimiva eläkeläisyhdistys, joka on perustettu vuonna 1972 ja jossa on noin 130 jäsentä.

Yhdistyksen tärkein tehtävä on toimia eläkeläisten ja ikääntyneiden edunvalvojana ja yhteenliittymänä sekä järjestää monipuolista virkistävää toimintaa jäsenistölleen. Yhdistys on poliittisesti sitoutumaton ja kuuluu jäsenenä valtakunnalliseen eläkeläisjärjestöön Eläkeläiset ry:een.

Kun haluat liittyä Muhoksen Eläkeläiset ry:n jäseneksi, niin ota yhteyttä jäsensihteeriin tai taloudenhoitajaan. Tai voit täyttää lomakkeen tästä. Jäsenmaksu on 18€ vuodessa. Jäsenmaksulla saat Eläkeläinen-lehden kuusi kertaa vuodessa, oikeuden toimia kerhoissamme, alennuksia matkoistamme sekä hotelleissa. Lisäksi muuttuvia, määräaikaisia kohdennettuja etuja.

Toiminnastamme ilmoitamme kotisivuilla ja Tervareitti-lehden seuratoimintapalstalla.

Edustajakokous: Alueellista demokratiaa vahvistettava.

Kuopiossa kokoontunut Eläkeläiset ry:n 21. edustaja kokous vaatii jäjjestöjen

ottamista vahvasti mukaan aluehallintouudistuksen totetuttamiseen.

Edustajakokouksen julkilausumassa muistutetaan, että pohjoismainen demokratiamalli

nojautuu vahvaan alhaalta ylös rakentuvaan kansalaisyhteiskuntaan.

Siihen kuuluu, että järjetöjä kuullaan ja otetaan mukaan pääröksentekoon

jo varhaisessa vaiheessa. Julkilausuma alla kokonaisuudessaan:Alueellista demokratiaa vahvistettava

Edustajakokous vaatii järjestöjen ottamista vahvasti mukaan aluehallintouudistuksen toteuttamiseen. Suomi saa uuden päätöksenteon rakenteen aluevaltuustojen valinnan jälkeen ensi vuoden alussa, mutta uudistuksen onnistunut juurruttaminen luontevaksi osaksi maamme demokratiaa alkaa vasta silloin.

Pohjoismainen demokratiamalli nojautuu vahvaan, alhaalta ylös rakentuvaan kansalaisyhteiskuntaan. Siihen kuuluu, että järjestöjä kuullaan ja otetaan mukaan päätöksentekoon jo varhaisessa vaiheessa. Järjestöillä on suora yhteys ihmisiin ja laaja käytännön asiantuntemus. Näin saadaan oleellisimmat näkökohdat mukaan päätöksiin, eikä niitä tarvitse jälkikäteen niin usein korjata.

Kunnissa demokratialla on pitkät perinteet ja useassa kunnassa hyvät toimintatavat, joilla kansalaisyhteiskunnan osallisuus varmistetaan. Niitä toteutetaan muun muassa vanhusneuvostojen kautta antamalla eläkeläisjärjestöjen rooli niiden kokoonpanossa, sekä ylläpitämällä yhteyksiä valtuutettujen ja järjestöjen välillä. Jatkossa hyviä toimintatapoja pitää edelleen soveltaa sekä kuntatasolla että hyvinvointialueilla.

Hyvinvointialueet tarvitsevat rinnalleen alueellisen kansalaisyhteiskunnan. Sellainen ei synny itsestään, vaan sen kehittymistä on tuettava yhteiskunnan voimin. Aluevaltuustojen on varmistettava vanhusneuvostojen valinnassa kansalaisyhteiskunnan osallisuus, ja valittava niiden jäsenet alueella toimivien valtakunnallisten eläkeläisjärjestöjen esittämistä henkilöistä. Kuntien tehtävä puolestaan on tukea eläkeläisjärjestöjä toiminta-avustuksilla ja tarjoamalla korvauksetta esteettömiä toimitiloja.

Edustajakokous kannustaa kaikkia eläkeläisyhdistyksiä keskinäiseen ja järjestörajat ylittävään yhteistyöhön alueellisen demokratian vahvistamiseksi. Hyvinvointialueiden päätöksenteossa on varmistettava kansalaisyhteiskunnan osallisuus, jotta aluehallintouudistus vakiinnuttaa paikkansa osana demokratiaamme.

Eläkeläiset ry:n 21. edustajakokous 21.-22.9.2021


Uutiset

Kevään kurssikalenteri (27.12.2021)
Kevätkauden kurssikalenteri julkaistu – monipuolinen koulutuskattaus, entistä useampia kurssipaikkoja 8.12.2021 Eläkeläiset ry:n kevätkauden 2022 kurssikalenteri..

17.12.2021  Eläkeläiset ry kannustaa kaikkia eläkeläisiä osallistumaan aluevaaleihin
25.09.2021  Syyskauden 2021 alustava kurssikalanteri
04.02.2021  Yhdistystoiminnan miniverkkokurssi 24.-25.2.Tapahtumakalenteri

Laulukerho (Maanantai  24.1.2022)
Laulukerho maanantaisin klo 11-13 kerhohuoneessa.

Laulukerho (Maanantai  31.1.2022)
Laulukerho maanantaisin klo 11-13 kerhohuoneessa.

Laulukerho(Maanantai  7.2.2022)

Laulukerho(Maanantai  14.2.2022)

Laulukerho(Maanantai  21.2.2022)